Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
185775

UBND xã Thọ Lâm tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 6 năm 2021

Ngày 02/10/2021 19:44:18

UBND xã Thọ Lâm tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 6 năm 2021

 

UBND xã Thọ Lâm tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 6 năm 2021

Sáng ngày 28/6/2021, Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 6 và triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân xã; các công chức chuyên môn thuộc UBND xã; Đồng chí Lê Minh Tuấn  – Chủ tịch xã chủ trì hội nghị.

Trong tháng 6/2021, UBND xã, Chủ tịch UBND xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa chỉ đạo, điều hành các ban ngành, công chức chuyên môn tiếp tục nỗ lực, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất.

Nhìn chung trong tháng 06, tình hình kinh tế -xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả: Tình hình dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt; công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được triển khai có hiệu quả; công tác gieo trồng vụ hè – thu hoàn thành theo phương án triển khai và và hiện nay bà con nông dân trong xã đang tiến hành chăm sóc; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục chỉ đạo triển khai tích cực; an sinh xã hội được chú trọng; cải cách thủ tục hành chính được triển khai mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được chú trọng; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy -Chủ tịch UBND xã yêu cầu các cán bộ, công chức chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như: Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, cụ thể: tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng, hoàn thiện kế hoạch nạo vét mương tiêu cánh đồng phía Bắc để đảm bảo khơi thông dòng chảy khi mùa mưa tới, phối hợp với công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng hoàn thiện kế hoạch cấp nước sạch đến các hộ dân trong toàn xã, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Làm tốt công tác giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm để phát hiện và xử lý kịp thời; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch, hoàn thiện phương án đổi điền thồn thửa của đơn vị thôn Tân Phúc và thôn Điền Trạch, hoàn thiện hồ sơ xác định nguồn gốc đất của các hộ tồn đọng; hoàn thiện kế hoạch thu, thông báo thu và tổ chức thu các chỉ tiêu năm 2021, tăng cường công tác quản lý Ngân sách đảm bảo theo quy định;  Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT lần thứ 2 của xã, song song với việc tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ cho công dân tại bộ phận “ Một cửa”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm ứng phó, triển khai tốt các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã.Thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

 

UBND xã Thọ Lâm tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 6 năm 2021

Đăng lúc: 02/10/2021 19:44:18 (GMT+7)

UBND xã Thọ Lâm tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 6 năm 2021

 

UBND xã Thọ Lâm tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 6 năm 2021

Sáng ngày 28/6/2021, Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 6 và triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân xã; các công chức chuyên môn thuộc UBND xã; Đồng chí Lê Minh Tuấn  – Chủ tịch xã chủ trì hội nghị.

Trong tháng 6/2021, UBND xã, Chủ tịch UBND xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa chỉ đạo, điều hành các ban ngành, công chức chuyên môn tiếp tục nỗ lực, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất.

Nhìn chung trong tháng 06, tình hình kinh tế -xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả: Tình hình dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt; công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được triển khai có hiệu quả; công tác gieo trồng vụ hè – thu hoàn thành theo phương án triển khai và và hiện nay bà con nông dân trong xã đang tiến hành chăm sóc; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục chỉ đạo triển khai tích cực; an sinh xã hội được chú trọng; cải cách thủ tục hành chính được triển khai mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được chú trọng; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy -Chủ tịch UBND xã yêu cầu các cán bộ, công chức chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như: Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, cụ thể: tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng, hoàn thiện kế hoạch nạo vét mương tiêu cánh đồng phía Bắc để đảm bảo khơi thông dòng chảy khi mùa mưa tới, phối hợp với công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng hoàn thiện kế hoạch cấp nước sạch đến các hộ dân trong toàn xã, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Làm tốt công tác giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm để phát hiện và xử lý kịp thời; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch, hoàn thiện phương án đổi điền thồn thửa của đơn vị thôn Tân Phúc và thôn Điền Trạch, hoàn thiện hồ sơ xác định nguồn gốc đất của các hộ tồn đọng; hoàn thiện kế hoạch thu, thông báo thu và tổ chức thu các chỉ tiêu năm 2021, tăng cường công tác quản lý Ngân sách đảm bảo theo quy định;  Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT lần thứ 2 của xã, song song với việc tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ cho công dân tại bộ phận “ Một cửa”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm ứng phó, triển khai tốt các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã.Thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

 

thủ tục hành chính