Truy cập

Hôm nay:
60877
Hôm qua:
1404
Tuần này:
62281
Tháng này:
63253
Tất cả:
167068
 

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN XÃ THỌ LÂM:

1. Về kinh tế (13 chỉ tiêu)

1.1. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 73 triệu đồng trở lên.

1.2. Diện tích đất được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn năm 2025 đạt 35,96 ha.

1.3. Sản lượng lương thực bình quân hằng năm 2.584,8 tấn trở lên.

1.4. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu đến năm 2025:

- Cây lúa: 358 ha; năng suất 6,0 tấn/ha; sản lượng 3.047 tấn trở lên.

- Cây ngô: 78 ha; năng suất 5,6 tấn/ha; sản lượng 436,8 tấn trở lên.

- Cây lạc: 5 ha; năng suất 1,8 tấn/ha; sản lượng 9 tấn trở lên.

- Cây mía: 75 ha; năng suất 75 tấn/ha; sản lượng 5.625 tấn trở lên.

- Cây sắn: 35 ha; năng suất 30 tấn/ha; sản lượng 1.050 tấn trở lên.

1.5. Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2025: 23.122 con trở lên.

1.6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đến năm 2025: 18 tấn trở lên.

1.7. Số lượng doanh nghiệp đến năm 2025: 47 doanh nghiệp trở lên.

1.8. Sản phẩm phát triển thành sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025 gồm 02 sản phẩm 3 sao cấp tỉnh là hạt sen xuất khẩu và mật ong.

1.9. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm: 15% trở lên (không tính tiền cấp quyền sử dụng đất).

1.10. Tỷ lệ thôn giữ vững danh hiệu thôn nông thôn mới đến năm 2025 đạt 100%; phấn đấu đến năm 2025 có 01 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

1.11. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2025: 100%

1.12. Xã đạt nông thôn mới nâng cao.

1.13. Phấn đấu cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng theo tiêu chí phường.

2. Về văn hóa - xã hội (08 chỉ tiêu)

2.1. Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm 0,7%.

2.2. Số hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 3 hộ.

2.3. Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2025: 7,6%.

2.4. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số năm 2025: 94%.

2.5. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 98%.

2.6. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hằng năm đạt 100%.

2.7. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đến năm 2025 đạt 93%.

2.8. Tỷ lệ thôn kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025 đạt 9%. 

3. Về môi trường (03 chỉ tiêu)

3.1. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 7,2%.

3.2. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh và nước sạch năm 2025 đạt 100%.

3.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025 đạt 98%

4. Về an ninh trật tự (01 chỉ tiêu)

Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025 đạt 100%.

5. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (02 chỉ tiêu)

5.1. Tổng số đảng viên được kết nạp thời kỳ 2020 - 2025 là 20 đảng viên.

5.2. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội hằng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.     

  

  II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM:  

          1. Chương trình tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

          2. Chương trình xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng theo tiêu chí phường.

          3. Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cỉa Đảng bộ và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

          A. VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

          1. Về kinh tế

          1.1 Tập trung tích tụ đất đai để phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, cán bộ, doanh nghiệp và người nông dân, nhằm thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống sang phát triển nền sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực. Rà soát, tích tụ, chuyển đổi diện tích đất sản xuất các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao với tổng diện tích là 35,96ha, bao gồm: Trồng cây ăn quả công nghệ cao 3,36ha tại khu vực Cống Cao (thôn 3) và khu vực Gốc Dưới, Đồng Cống, Cồ Khoai (thôn 1). Mở rộng diện tích trồng cây Sen xuất khẩu 0,3ha tại đồng Nổ Bể (thôn 5); quy hoạch đất để sản xuất rau, củ, quả an toàn trong nhà lưới 5ha tại khu Ô Dô, Tám Lợn (thôn Tân Phúc) và Đồng Cạn (thôn Điền Trạch); giảm diện tích cây mía 111ha xuống còn 75ha. Quy hoạch vùng sản xuất mía nguyên liệu tập trung quy mô lớn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ 19ha vùng bãi. Phát động nhân dân trồng cây dược liệu 5ha tại các vườn tạp; quy hoạch đất sản xuất kinh doanh 3ha khu vực vườn chuyển cư thôn 1. Quy hoạch 15,3 ha khu vực đồng Chanh (thôn Tân Phúc) để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư xây dựng khu công nghiệp, giải quyết việc làm tại chỗ cho nhân dân địa phương.

          Tập trung sản xuất, chăn nuôi theo hướng phát triển kinh tế trang trại, gia trại với quy mô vừa và nhỏ; chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu hằng năm về tổng đàn trâu bò, đàn lợn, đàn gia cầm và nuôi trồng thủy sản.

          1.2. Phát huy lợi thế của địa phương, tiếp tục phát triển các ngành nghề hiện có, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển và du nhập nghề mới vào địa phương. Tăng cường phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, gắn với khai thác tối đa lợi thế Khu đô thị Sao Mai - An Giang, Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng,.. tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, khuyến khích việc liên doanh, liên kết giữa các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. 

Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng bằng cách lập quy hoạch đất ở; tranh thủ tối đa các nguồn vốn từ ngân sách cấp trên hỗ trợ qua các chương trình, dự án gắn với một số chương trình mục tiêu đầu tư phát triển vùng và khu vực; tập trung đầu tư các công trình đáp ứng các tiêu chí phường như: Cải tạo trường Tiểu học; xây mới phòng học trường Mầm non (cơ sở 1), nhà vệ sinh trường Mầm non (cơ sở 2); cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng và trồng cây xanh các trục đường chính, nâng cấp hệ thống thoát nước và một số tuyến đường giao thông nông thôn ở các khu vực dân cư, bê tông đường từ thôn Tân Phúc đi thôn Quyết Tâm; cải tạo các tuyến đường vùng bãi; nạo vét kênh mương các xứ đồng; cải tạo hồ Núi Chè, ....

          1.3. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, công tác khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng, tiếp tục đề nghị cấp trên tiến hành rà soát, đo đạc và bàn giao đất từ Nông trường Sao Vàng để địa phương quản lý; phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn. Quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang quy hoạch đất ở với diện tích 3,42 ha ở 02 vị trí: Đồng Gốc Khế, đồng Nghĩa Trang (thôn Đăng Lâu), phía Đông đường từ Hồ Thanh Cát (thôn Đăng Lâu) đi thôn 5B cũ, và chuyển mục đích sử dụng đất ở tại các đơn vị thôn với diện tích 5,2 ha. Rà soát, thống kê diện tích đất sử dụng tại nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã để điều chỉnh, quy hoạch phù hợp với thực tế của địa phương. Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên đồng ruộng và trong các khu dân cư trên địa bàn xã.

          1.4. Khai thác triệt để nguồn thu ngân sách, thực hiện tốt huy động vốn đầu tư từ quy hoạch đất đai, tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ đất công ích, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách đảm bảo chi tiết kiệm, hiệu quả. Phấn đấu hằng năm tăng thu ngân sách từ 15% trở lên. Tiếp tục huy động nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách - xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp để sản xuất và chăn nuôi, giải quyết việc làm cho người lao động, phát huy hiệu quả vốn vay trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu hằng năm giải quyết việc làm cho 120 lao động.

          2. Về văn hoá - xã hội

          2.1. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đổi mới nội dung hoạt động làng văn hoá, thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hoá mới. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hoá, xã hội trên địa bàn xã, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống phù hợp với thuần phong mỹ tục của nhân dân các dân tộc trong xã, đấu tranh bài trừ các hoạt động mê tín, dị đoan và các tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác thông tin tuyên truyền, đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện sản xuất chương trình phát thanh của xã, nhằm thông tin kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, nhiệm vụ chính trị của địa phương đến toàn thể nhân dân. Tăng cường hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

          2.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục, công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học và hoạt động của Hội Khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng; ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường. Trường Tiểu học, trường THCS, trường Mầm Non giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Quan tâm nhiều hơn nữa đến chất lượng giáo dục mũi nhọn. Phấn đấu hằng năm số học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp huyện tăng từ 2-3 học sinh, số học sinh thi đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học tăng từ 5-6 học sinh. Huy động trẻ từ 2-3 tuổi ra lớp đạt 65%; từ 4-5 tuổi đạt 100%.

          2.3. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trạm y tế, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế, đảm bảo chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, chú trọng phòng chống dịch bệnh. Thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác truyền thông dân số, gia đình và trẻ em, đưa tỷ lệ người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu hằng năm trên 85%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở hai thể hằng năm dưới 10%.

          2.4. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho các đối tượng người có công và đối tượng BTXH; giải quyết các chế độ chính sách còn tồn đọng. Rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng theo quy định. Phấn đấu hằng năm giảm 03 hộ nghèo, hộ cận nghèo đến năm 2025 còn 7,6%.

          3. Công tác quốc phòng - an ninh

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch; xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở, quy chế dân chủ và nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

          3.2. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả Đề án 3980/ĐA-UBND của UBND tỉnh, Đề án đảm bảo an ninh trật tự khu Đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, các chương trình về đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; chủ động giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ ANXH để đảm bảo công tác ANTT trên địa bàn.

          B. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

          1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ

          Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin; tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với phân công trách nhiệm thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

          Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nêu cao vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tư tưởng trong Đảng, trong nhân dân, định hướng dư luận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

          2. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên

          Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cấp ủy, tổ chức đảng, chống mọi biểu hiện mất dân chủ, tư tưởng cá nhân, cục bộ, làm suy yếu sức mạnh lãnh đạo của Đảng. Tổ chức thực hiện tốt công tác cán bộ và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, trước hết phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; xây dựng Đảng bộ, chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

          Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ gắn với thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm. Các Đảng ủy viên thực hiện nghiêm túc việc dự sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề ở đơn vị được phân công phụ trách; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, chú trọng về các tiêu chuẩn để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, có bản lĩnh, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, đủ năng lực lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao trách nhiệm của chi bộ và đảng viên trong việc phát hiện nguồn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thi đua, khen thưởng và các chính sách đối với cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác phân công cán bộ sau Đại hội Đảng bộ, công tác nhân sự phục vụ cho việc bầu cử các chức danh cán bộ chủ chốt HĐND - UBND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cán bộ chủ chốt của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trước khi tổ chức Đại hội.

          3. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Tổ chức kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Điều lệ và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và các chỉ thị, nghị quyết, chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và đảng viên là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, nhất là trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

          4. Đổi mới và phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận

          Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác vận động quần chúng, coi công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 71-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của Khối dân vận xã, thị trấn, tổ dân vận thôn, khu phố. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận và các nhiệm vụ của địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", chương trình phối hợp với chính quyền, các ngành và lực lượng vũ trang; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, phát sinh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân theo Quyết định số 1140 - QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, giữ gìn và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

          5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền

5.1. Hội đồng nhân dân: Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định; thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động với UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành liên quan; nâng cao chất lượng các kỳ họp, các hội nghị tiếp xúc cử tri và chất lượng ban hành các nghị quyết; phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả giám sát của Thường trực, các ban và của mỗi đại biểu HĐND. Tăng cường hoạt động giám sát đối với việc thực hiện nghị quyết của HĐND; các đại biểu HĐND thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân để phản ánh với HĐND trong mỗi kỳ họp. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc định kỳ với cử tri theo quy định.

5.2. Uỷ ban nhân dân: Tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, nêu cao ý thức trách nhiệm của các thành viên UBND và của cán bộ, công chức chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; các hồ sơ, giấy tờ cho công dân và doanh nghiệp; chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở thôn, xóm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc - tôn giáo, làm tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và sống tốt đời, đẹp đạo.

          6. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

          Phát huy dân chủ gắn với củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 17-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể trong việc tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo quyết định số 217 QĐ/TW, Quyết định số 218 QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

          Thường xuyên kiện toàn, củng cố hoạt động của các chi hội, chi đoàn, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, trên cơ sở đó, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

          Phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, tập trung khắc phục mọi khó khăn, cùng với những thành tích đạt được và kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở các chủ trương, định hướng lớn do Đại hội cấp trên đề ra, là cơ sở lý luận và thực tiễn để đưa Đảng bộ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXXI; xây dựng quê hương giàu mạnh, góp phần vào việc thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

thủ tục hành chính