Truy cập

Hôm nay:
60908
Hôm qua:
1404
Tuần này:
62312
Tháng này:
63284
Tất cả:
167099

Xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia gắn với Chương trình Nông thôn mới

Ngày 15/06/2018 10:50:06

Xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện trong giai đoạn 2010 - 2020, nội dung chương trình lớn cả về phạm vi, quy mô và nguồn lực. Nó thể hiện một cách đầy đủ, toàn diện và sâu sắc chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Đảng, Nhà nước ta. Tiêu chí trường học (Tiêu chí 05) là một trong 19 tiêu chí quan trọng của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

thủ tục hành chính