Truy cập

Hôm nay:
80
Hôm qua:
66
Tuần này:
332
Tháng này:
1283
Tất cả:
79687

Một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi bổ sung

Ngày 18/07/2018 14:30:47

1. Về hình thức tham gia BHYT BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.