Truy cập

Hôm nay:
62
Hôm qua:
66
Tuần này:
314
Tháng này:
1265
Tất cả:
79669

HĐND xã Thọ Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2012 kỳ họp thứ 10 (kỳ bất thường)

Ngày 03/06/2020 16:12:01

Sáng ngày 03/6/2020, HĐND xã Thọ Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để bầu chức danh phó Chủ tịch HĐND xã và bầu bổ sung thành viên UBND xã.

HĐND xã Thọ Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2012 kỳ họp thứ 10 (kỳ bất thường)

Sáng ngày 03/6/2020, HĐND xã Thọ Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để bầu chức danh phó Chủ tịch HĐND xã và bầu bổ sung thành viên UBND xã.

Dự và chỉ đạo kỳ họp có Đồng chí Lưu Đình Huynh - Huyện ủy viên - Đại biểu HĐND huyện - Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã; Tham dự kỳ họp còn có các đồng chí trong thường trực UBND xã, các đồng chí là cán bộ, công chức xã Cùng với 27/29 vị đại biểu HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân xã Thọ Lâm đã thông qua các tờ trình gồm: Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Nguyễn Văn Hùng do chuyển vị trí công tác khác và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Quốc Hưng; Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND xã đối với ông: Đỗ Thế Tuân - Trưởng Công an xã.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lưu Đình Huynh, mong các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân của xã cần phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu các chức danh đã được phê chuẩn đảm bảo bầu trúng, đúng theo luật định; để ổn định công tác cán bộ của địa phương để từ đó tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Kết quả ….% số phiếu tán thành và bầu ông Hoàng Quốc Hưng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 xã Thọ Lâm, ông: Đỗ Thế Tuân - Ủy viên UBND xã- Trưởng công an xã là thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND xã Thọ Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2012 kỳ họp thứ 10 (kỳ bất thường)

Đăng lúc: 03/06/2020 16:12:01 (GMT+7)

Sáng ngày 03/6/2020, HĐND xã Thọ Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để bầu chức danh phó Chủ tịch HĐND xã và bầu bổ sung thành viên UBND xã.

HĐND xã Thọ Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2012 kỳ họp thứ 10 (kỳ bất thường)

Sáng ngày 03/6/2020, HĐND xã Thọ Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để bầu chức danh phó Chủ tịch HĐND xã và bầu bổ sung thành viên UBND xã.

Dự và chỉ đạo kỳ họp có Đồng chí Lưu Đình Huynh - Huyện ủy viên - Đại biểu HĐND huyện - Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã; Tham dự kỳ họp còn có các đồng chí trong thường trực UBND xã, các đồng chí là cán bộ, công chức xã Cùng với 27/29 vị đại biểu HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân xã Thọ Lâm đã thông qua các tờ trình gồm: Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Nguyễn Văn Hùng do chuyển vị trí công tác khác và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Quốc Hưng; Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND xã đối với ông: Đỗ Thế Tuân - Trưởng Công an xã.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lưu Đình Huynh, mong các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân của xã cần phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu các chức danh đã được phê chuẩn đảm bảo bầu trúng, đúng theo luật định; để ổn định công tác cán bộ của địa phương để từ đó tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Kết quả ….% số phiếu tán thành và bầu ông Hoàng Quốc Hưng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 xã Thọ Lâm, ông: Đỗ Thế Tuân - Ủy viên UBND xã- Trưởng công an xã là thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021