Truy cập

Hôm nay:
79
Hôm qua:
66
Tuần này:
331
Tháng này:
1282
Tất cả:
79686

Đảng bộ xã Thọ Lâm: Đại hội đại biểu lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 11/05/2020 10:19:51

Ngày 28/4/2020, Đảng bộ xã Thọ Lâm đã tổ chức phiên họp chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ xã Thọ Lâm: Đại hội đại biểu lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 28/4/2020, Đảng bộ xã Thọ Lâm đã tổ chức phiên họp chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội (tổ số 2); Các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của địa phương qua các thời kỳ và 146 đại biểu đại diện cho 366 đảng viên trong Đảng bộ xã.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy- HĐND - UBND huyện; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã khóa XXX đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tổng vốn đầu tư phát triển trên 58 tỷ đồng, đạt 250,9%; tổng thu ngân sách hàng năm trên 15,3 tỷ đồng, đạt 366,1%; bình quân thu nhập đầu người đến năm 2020 ước đạt trên 44 triệu đồng, tăng 128,9% so với năm 2015; có 2 trường học được công nhận trường chuẩn Quốc gia, đạt 200%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,6% năm 2015 xuống còn 1,48% năm 2020; 100% số thôn đạt chuẩn ANTT, vượt 22% kế hoạch đề ra; hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn NTM trước 1 năm so với NQ Đại hội.

Các hoạt động văn hóa xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, sự điều hành của chính quyền. Phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từng bước được đổi mới, hiệu quả, chất lượngđược nâng lên.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đề ra 27 chỉ tiêu phát triển chủ yếu trên các lĩnh vực với 3 chương trình trọng tâm đó là: Chương trình tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; Chương tình xây dựng kết cấu hạ tầng theo tiêu chí phường. Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghinhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Thọ Lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đưa địa phương tiếp tục phát triển ở tầm cao mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Thọ Lâm cần tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xã Thọ Lâm đảm bảo phù hợp quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 đã được phê duyệt. Trong đó, cần quan tâm đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tích tụ tập trung đất đai, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên doanh, liên kết, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Xây dựng kế hoạch cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn hộ, rà soát, đánh giá, xác định lộ trình phù hợp để chuyển đổi diện tích trồng mía nguyên liệu kém hiệu quả sang các loại cây trồng mới hiệu quả cao hơn. Quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, đồng thời thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực chế biến, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp như hạt sen, cây dược liệu, gia súc, gia cầm.

Địa phương cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tăng cường kết nối đồng bộ các thôn trục đường Quốc lộ 47 C đi qua và các thôn phía nam sông nông Giang để phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn, từng bước làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng đa dạng và bền vững. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, chấn chỉnh, xử lý kịp thời tình trạng khai thác đất, cát trái phép trên địa bàn xã. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án. Huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành để đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng theo tiêu chí phường và hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động gắn với xã hội hóa văn hóa - xã hội. Tập trung cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững sự đoàn kết lương giáo, dân tộc, làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn, gắn với thực hiện hiệu quả phong trào "toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc". Tăng cường công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn dân cư. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động và giảm nghèo bền vững thực hiện có hiệu quả các phong trào "Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập", khẳng định và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ xã đến thôn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa của địa phương, nhất là cho thế hệ trẻ; theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình điển hình tiên tiến; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng xây dựng công dân, gia đình kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra; Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cần tăng cường giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực điều hành của chính quyền, trọng tâm và chi bộ, ban công tác mặt trận, Chi hội, chi Đoàn ở các thôn, khu dân cư; phát huy vai trò của các đoàn thể và nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, tự giác trong thực thi nhiệm vụ, quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tạo bước đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí.

Ban chấp hành Đảng bộ xã họp phiên thứ nhất bỏ phiếu bầu đồng chí Lưu Đình Huynh làm Bí thư Đảng ủy, các đồng chí: Trịnh Vinh Mười và Lê Minh Tuấn làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lâm nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đảng bộ xã Thọ Lâm: Đại hội đại biểu lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 11/05/2020 10:19:51 (GMT+7)

Ngày 28/4/2020, Đảng bộ xã Thọ Lâm đã tổ chức phiên họp chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ xã Thọ Lâm: Đại hội đại biểu lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 28/4/2020, Đảng bộ xã Thọ Lâm đã tổ chức phiên họp chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội (tổ số 2); Các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của địa phương qua các thời kỳ và 146 đại biểu đại diện cho 366 đảng viên trong Đảng bộ xã.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy- HĐND - UBND huyện; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã khóa XXX đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tổng vốn đầu tư phát triển trên 58 tỷ đồng, đạt 250,9%; tổng thu ngân sách hàng năm trên 15,3 tỷ đồng, đạt 366,1%; bình quân thu nhập đầu người đến năm 2020 ước đạt trên 44 triệu đồng, tăng 128,9% so với năm 2015; có 2 trường học được công nhận trường chuẩn Quốc gia, đạt 200%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,6% năm 2015 xuống còn 1,48% năm 2020; 100% số thôn đạt chuẩn ANTT, vượt 22% kế hoạch đề ra; hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn NTM trước 1 năm so với NQ Đại hội.

Các hoạt động văn hóa xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, sự điều hành của chính quyền. Phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từng bước được đổi mới, hiệu quả, chất lượngđược nâng lên.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đề ra 27 chỉ tiêu phát triển chủ yếu trên các lĩnh vực với 3 chương trình trọng tâm đó là: Chương trình tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; Chương tình xây dựng kết cấu hạ tầng theo tiêu chí phường. Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghinhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Thọ Lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đưa địa phương tiếp tục phát triển ở tầm cao mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Thọ Lâm cần tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xã Thọ Lâm đảm bảo phù hợp quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 đã được phê duyệt. Trong đó, cần quan tâm đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tích tụ tập trung đất đai, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên doanh, liên kết, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Xây dựng kế hoạch cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn hộ, rà soát, đánh giá, xác định lộ trình phù hợp để chuyển đổi diện tích trồng mía nguyên liệu kém hiệu quả sang các loại cây trồng mới hiệu quả cao hơn. Quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, đồng thời thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực chế biến, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp như hạt sen, cây dược liệu, gia súc, gia cầm.

Địa phương cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tăng cường kết nối đồng bộ các thôn trục đường Quốc lộ 47 C đi qua và các thôn phía nam sông nông Giang để phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn, từng bước làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng đa dạng và bền vững. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, chấn chỉnh, xử lý kịp thời tình trạng khai thác đất, cát trái phép trên địa bàn xã. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án. Huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành để đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng theo tiêu chí phường và hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động gắn với xã hội hóa văn hóa - xã hội. Tập trung cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững sự đoàn kết lương giáo, dân tộc, làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn, gắn với thực hiện hiệu quả phong trào "toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc". Tăng cường công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn dân cư. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động và giảm nghèo bền vững thực hiện có hiệu quả các phong trào "Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập", khẳng định và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ xã đến thôn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa của địa phương, nhất là cho thế hệ trẻ; theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình điển hình tiên tiến; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng xây dựng công dân, gia đình kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra; Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cần tăng cường giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực điều hành của chính quyền, trọng tâm và chi bộ, ban công tác mặt trận, Chi hội, chi Đoàn ở các thôn, khu dân cư; phát huy vai trò của các đoàn thể và nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, tự giác trong thực thi nhiệm vụ, quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tạo bước đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí.

Ban chấp hành Đảng bộ xã họp phiên thứ nhất bỏ phiếu bầu đồng chí Lưu Đình Huynh làm Bí thư Đảng ủy, các đồng chí: Trịnh Vinh Mười và Lê Minh Tuấn làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lâm nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025.