Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
185775

Hướng dẫn: vận chuyển người từ vùng dịch về tỉnh; kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa.

Ngày 21/09/2021 20:31:00

 

Hướng dẫn: vận chuyển người từ vùng dịch về tỉnh; kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa.

 

Ngày 17/9/2021, Sở GTVT Thanh Hóa đã ban hành công văn Số: 4553/SGTVT-QLVT về việc vận chuyển người từ vùng dịch về tỉnh; kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa

          Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 6492/TCĐBVN-VT ngày 13/9/2021 của Tổng cục ĐBVN về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid19 và thực hiện đúng Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT, Sở GTVT hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị KDVT bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định đối với việc vận chuyển người từ vùng dịch về tỉnh và việc kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa hoạt động trên "luồng xanh" vận tải, cụ thể như sau:

1. Đối với hoạt động vận chuyển người từ vùng có dịch về tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động vận chuyển người từ vùng có dịch về tỉnh chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa và khi UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố nơi đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg thống nhất với phương án vận chuyển người từ vùng có dịch về tỉnh Thanh Hóa như: Danh sách người được vận chuyển, vị trí dừng, đỗ, điểm dừng nghỉ; bố trí phương tiện; số người được phép chở/mỗi chuyến xe; phương án bố trí cán bộ y tế đi cùng, người phục vụ (nếu có)... và được giao một cơ quan đấu mối để chủ trì tổ chức triển khai, thực hiện.

2. Về việc kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa. Sở GTVT đã có Công văn số 4137/SGTVT-QLVT ngày 27/8/2021 về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa; theo đó đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị vận tải nội bộ, chủ phương tiện thực hiện kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa (thực hiện kê khai tự động không qua phê duyệt của Sở GTVT) tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn; việc kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện chỉ áp dụng cho xe vận tải hàng hóa (bao gồm: Xe tải, xe công ten nơ, xe đầu kéo và xe chuyên dùng), không áp dụng cho xe chở người (xe con, xe khách).

3. Đề nghị Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển người từ vùng có dịch về, qua địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành;

- Sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên Giấy nhận diện phương tiện để kiểm tra nhanh các thông tin về phương tiện, người trên  phương tiện, hiệu lực Giấy xét nghiệm, loại hình vận chuyển theo hướng dẫn của Bộ GTVT, Sở GTVT;

- Xử lý nghiêm theo quy định đối với đơn vị, chủ phương tiện, lái xe vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19; đặc biệt là trường hợp người điều khiển phương tiện xe con, xe khách sử dụng Giấy nhận diện phương tiện không đúng đối tượng để lưu thông qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị vận tải nội bộ, chủ phương tiện, doanh nghiệp trên địa bàn quy định về việc vận chuyển người từ vùng có dịch về tỉnh Thanh Hóa; việc kê khai thông tin để nhận Giấy nhận diện phương tiện theo quy định tại Mục 1, 2 của Văn bản này.

5. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị vận tải nội bộ, chủ phương tiện hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

- Tổ chức triển khai thực hiện; quán triệt đến lái xe, nhân viên phục vụ, công nhân, chuyên gia thực hiện nghiêm quy định hướng dẫn tạm thời hoạt động vận chuyển người từ vùng dịch về tỉnh Thanh Hóa.

- Thực hiện nghiêm việc kê khai các thông tin trung thực và chính xác để nhận Giấy nhận diện phương tiện trên phần mềm của Tổng cục ĐBVN, việc kê khai thông tin chỉ áp dụng cho xe vận tải hàng hóa (bao gồm: Xe tải, xe công ten nơ, xe đầu kéo và xe chuyên dùng), nghiêm cấm việc kê khai không đúng đối tượng để nhận Giấy nhận diện phương tiện cho xe chở người (xe con, xe khách).

6. Giao Thanh tra Sở. Phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các phương tiện vận chuyển người từ vùng dịch qua địa bàn tỉnh; phương tiện có Giấy nhận diện phương tiện theo quy định tại Mục 1, 2 của Văn bản này.

          Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện./.

 

Theo Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa

 

Hướng dẫn: vận chuyển người từ vùng dịch về tỉnh; kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa.

Đăng lúc: 21/09/2021 20:31:00 (GMT+7)

 

Hướng dẫn: vận chuyển người từ vùng dịch về tỉnh; kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa.

 

Ngày 17/9/2021, Sở GTVT Thanh Hóa đã ban hành công văn Số: 4553/SGTVT-QLVT về việc vận chuyển người từ vùng dịch về tỉnh; kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa

          Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 6492/TCĐBVN-VT ngày 13/9/2021 của Tổng cục ĐBVN về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid19 và thực hiện đúng Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT, Sở GTVT hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị KDVT bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định đối với việc vận chuyển người từ vùng dịch về tỉnh và việc kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa hoạt động trên "luồng xanh" vận tải, cụ thể như sau:

1. Đối với hoạt động vận chuyển người từ vùng có dịch về tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động vận chuyển người từ vùng có dịch về tỉnh chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa và khi UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố nơi đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg thống nhất với phương án vận chuyển người từ vùng có dịch về tỉnh Thanh Hóa như: Danh sách người được vận chuyển, vị trí dừng, đỗ, điểm dừng nghỉ; bố trí phương tiện; số người được phép chở/mỗi chuyến xe; phương án bố trí cán bộ y tế đi cùng, người phục vụ (nếu có)... và được giao một cơ quan đấu mối để chủ trì tổ chức triển khai, thực hiện.

2. Về việc kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa. Sở GTVT đã có Công văn số 4137/SGTVT-QLVT ngày 27/8/2021 về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa; theo đó đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị vận tải nội bộ, chủ phương tiện thực hiện kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa (thực hiện kê khai tự động không qua phê duyệt của Sở GTVT) tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn; việc kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện chỉ áp dụng cho xe vận tải hàng hóa (bao gồm: Xe tải, xe công ten nơ, xe đầu kéo và xe chuyên dùng), không áp dụng cho xe chở người (xe con, xe khách).

3. Đề nghị Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển người từ vùng có dịch về, qua địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành;

- Sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên Giấy nhận diện phương tiện để kiểm tra nhanh các thông tin về phương tiện, người trên  phương tiện, hiệu lực Giấy xét nghiệm, loại hình vận chuyển theo hướng dẫn của Bộ GTVT, Sở GTVT;

- Xử lý nghiêm theo quy định đối với đơn vị, chủ phương tiện, lái xe vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19; đặc biệt là trường hợp người điều khiển phương tiện xe con, xe khách sử dụng Giấy nhận diện phương tiện không đúng đối tượng để lưu thông qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị vận tải nội bộ, chủ phương tiện, doanh nghiệp trên địa bàn quy định về việc vận chuyển người từ vùng có dịch về tỉnh Thanh Hóa; việc kê khai thông tin để nhận Giấy nhận diện phương tiện theo quy định tại Mục 1, 2 của Văn bản này.

5. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị vận tải nội bộ, chủ phương tiện hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

- Tổ chức triển khai thực hiện; quán triệt đến lái xe, nhân viên phục vụ, công nhân, chuyên gia thực hiện nghiêm quy định hướng dẫn tạm thời hoạt động vận chuyển người từ vùng dịch về tỉnh Thanh Hóa.

- Thực hiện nghiêm việc kê khai các thông tin trung thực và chính xác để nhận Giấy nhận diện phương tiện trên phần mềm của Tổng cục ĐBVN, việc kê khai thông tin chỉ áp dụng cho xe vận tải hàng hóa (bao gồm: Xe tải, xe công ten nơ, xe đầu kéo và xe chuyên dùng), nghiêm cấm việc kê khai không đúng đối tượng để nhận Giấy nhận diện phương tiện cho xe chở người (xe con, xe khách).

6. Giao Thanh tra Sở. Phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các phương tiện vận chuyển người từ vùng dịch qua địa bàn tỉnh; phương tiện có Giấy nhận diện phương tiện theo quy định tại Mục 1, 2 của Văn bản này.

          Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện./.

 

Theo Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa

 

thủ tục hành chính