Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
185775

Ủy ban MTTQ xã

Ngày 12/07/2018 21:52:27

 Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã

 

1/ Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng

Sinh năm:        1965

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch UB MTTQ xã

Điện thoại:      0383785398

2/ Đồng chí: Hoàng Viết Sơn

Sinh năm:        1969

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Đảng ủy viên - Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã

Điện thoại:     

3/ Đồng chí: Lưu Thị Hà

Sinh năm:        1981

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Đảng ủy viên - Chủ tịch hội Phụ nữ xã

Điện thoại:      01206091442

4/ Đồng chí: Cao Văn Dung

Sinh năm:        1983

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Đảng ủy viên – Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điện thoại:      0945753988

Ủy ban MTTQ xã

Đăng lúc: 12/07/2018 21:52:27 (GMT+7)

 Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã

 

1/ Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng

Sinh năm:        1965

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch UB MTTQ xã

Điện thoại:      0383785398

2/ Đồng chí: Hoàng Viết Sơn

Sinh năm:        1969

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Đảng ủy viên - Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã

Điện thoại:     

3/ Đồng chí: Lưu Thị Hà

Sinh năm:        1981

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Đảng ủy viên - Chủ tịch hội Phụ nữ xã

Điện thoại:      01206091442

4/ Đồng chí: Cao Văn Dung

Sinh năm:        1983

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Đảng ủy viên – Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điện thoại:      0945753988

thủ tục hành chính