Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
185775

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Ngày 30/07/2019 15:47:07

Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới Đảng ủy, UBND xã đánh giá và được huyện công nhận xã đạt 06/19 tiêu chí còn lại 13 tiêu chí, đạt từ 30% đến 55%, chủ yếu là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế- xã hội cần nhiều vốn đầu tư mới đáp ứng được mục tiêu đề ra, trong khi đó số tiêu chí đã được công nhận vẫn phải quan tâm đầu tư củng cố đảm bảo tính bền vững.

 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

 

Sáng ngày 30/7, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thọ Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Đình Huynh  – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND x㠖 trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, đồng chí Trịnh Vinh Mười – PBT TTr ĐU, đồng chí Lê Minh Tuấn – PBTĐU– Chủ tịch UBND, phó ban chỉ đạo xây dựng NTM, cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, BCĐ xây dựng nông thôn mới của xã, cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách, trưởng phó các đoàn thể, trưởng phó các tiểu ban xây dựng nông thôn mới ở thôn.

Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới Đảng ủy, UBND xã đánh giá và được huyện công nhận xã đạt 06/19 tiêu chí còn lại 13 tiêu chí, đạt từ 30% đến 55%, chủ yếu là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế- xã hội cần nhiều vốn đầu tư mới đáp ứng được mục tiêu đề ra, trong khi đó số tiêu chí đã được công nhận vẫn phải quan tâm đầu tư củng cố đảm bảo tính bền vững.

Trước tình hình đó BCH Đảng bộ xã Thọ Lâm đã tổ chức quán triệt sâu sắc tổ chức nhiều cuộc họp triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân hiểu Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM là một bước ngoặt lớn đem lại lợi ích kinh tế, đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, rút gắn khoảng cách thành thị và nông thôn, Đảng ủy, UBND xã quyết tâm đưa ra các chủ trương mới, chính sách mới để vận động nhân dân thực hiện đảm bảo hiệu quả phát triển kinh tế về mọi mặt, đảm bảo xây dựng thành công 19/19 tiêu chí nhằm đem lại đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, từ đó Ban chấp hành Đảng bộ đã thành lập ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM xủa xã gồm 15 đồng chí phân công phụ trách các linh vực, phụ trách các đơn vị thôn đồng thời chỉ đạo các thôn thành lập tiểu ban xây dựng NTM 14/14 thôn, (nay còn 11 thôn) ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM.

Ngoài việc tiếp cận các cơ chế chính sách kích cầu của trung ương, của tỉnh, của huyện Đảng ủy -  UBND xã, BCĐ XDNTM luôn xác định nguồn vốn để đầu tư kích cầu cho các thôn xây dựng đường giao thông, khuôn viên, nhà họp thôn, khuôn viên văn hóa thôn các hạng mục công trình, phát triển các mô hình trong nông nghiệp đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn thật sự cần thiết phải hỗ trợ của xã kết hợp với các chính sách từ cấp trên và sự hưởng ứng tự nguyện đóng góp của nhân dân vì vậy xã đã ban hành một số kế hoạch có chính sách kích cầu hỗ trợ về kinh phí, vật tư tạo điều kiện cho các thôn, nhân dân đóng góp xây dựng các hạng mục công trình và phát triển sản xuất theo tiêu chí NTM như:

Năm 2012 xã tập trung rà soát đánh giá các nội dung theo yêu cầu của 19/19 tiêu chí, rà soát lập quy hoạch tổng thể, triển khai lập đề án xây dựng NTM.

Từ năm 2015 đến 2018 cùng với những cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện về hỗ trợ vốn xây dựng NTM, địa phương đã ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ kích cầu các thôn và nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí NTM. Cơ chế chính sách này đã được ban chấp hành Đảng bộ; Hội đồng nhân dân xã ra nghị quyết thông qua như:

Ngân sách xã đầu tư hỗ trợ cho các đơn vị thôn xây dựng mới nhà văn hóa bằng 100 triệu đồng/1 thôn; sửa chữa nhà văn hóa hỗ trợ 70 triệu đồng/1 thôn.

Từ chính sách kích cầu của Tỉnh,  huyện:  đã hỗ trợ cho các đơn vị thôn 1.305 tấn xi măng và 150 triệu đồng/1km đường  để cứng hóa đường GTNT, giao thông nội đồng, rãnh thoát nước có nắp đậy các khu dân cư.

Đặc biệt được sự chỉ đạo sát sao của huyện Ủy, UBND huyện các phòng ban cấp huyện, sự hưởng ứng phong trào xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã đã thực hiện xây dựng được các công trình kết cấu hạ tầng bằng các nguồn vốn ngân sách xã, ngân sách trung ương, tỉnh, huyện và nhân dân đóng góp để xây dựng cụ đó là;

Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng được hội trường công sở, tường rào, khuôn viên UBND xã, xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt Sỹ,  xây dựng trạm Y tế xã, đầu tư xây dựng và sửa chữa các hạng mục trường lớp học các cấp trên địa bàn xã đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường đồng thời vận động nhân dân đóp góp thực hiện chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm cùng với nguồn ngân sách xã, của cấp trên trên địa bàn toàn xã đã thi công bê tông hóa và nhựa hóa được trên 61,32 km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, khuôn viên nhà họp thôn có 4/11 thôn và xây mới 7 nhà văn hóa thôn, đổ bê tông khu nghĩa trang. Bên cạnh đó, từ nguồn hỗ trợ của cấp trên đã đầu tư xây dựng kiên cố hóa 6,7 km kênh mương ở một số đơn vị thôn trên địa bàn toàn xã. Xây dựng một số cầu cống thuận tiện cho giao thông và phục vụ tưới tiêu cho các xứ đồng. Hơn 9 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Thọ Lâm đã chủ động triển khai thực hiện với các giải pháp đồng bộ đã thực sự làm thay đổi về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được xây dựng khang trang, mọi người dân có ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường, đã và đang hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, thu nhập người dân tăng cao. Công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt; Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển. Phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy.

Trong thời gian tới, BCĐ xây dựng nông thôn mới xã tiếp tục duy trì củng cố và nâng cao chất lượng của các tiêu chí xây dựng NTM đã đạt được, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình theo kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã đề ra.

Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu. Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Quan tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế với tốc độ tăng giá trị sản xuất hàng năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 42 triệu đồng, hộ nghèo giảm xuống ở mức dưới 2%; Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, 100% tổ chức trong hệ thống chính trị đạt tiên tiến, xuất sắc, công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Cũng tại hội nghị này, Chủ tịch UBND xã đã khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

20190730_104349.jpg

Đồng chí: Lê Minh Tuấn - PBT ĐU - Chủ tịch UBND xã - tặng giấy khen và thưởng cho các tập thể.

20190730_104458.jpg
20190730_104458.jpg

Đồng chí: Trịnh Vinh
 Mười - PBT Thường trực Đảng ủy xã - tặng giấy khen và thưởng cho các cá nhân.

 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Đăng lúc: 30/07/2019 15:47:07 (GMT+7)

Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới Đảng ủy, UBND xã đánh giá và được huyện công nhận xã đạt 06/19 tiêu chí còn lại 13 tiêu chí, đạt từ 30% đến 55%, chủ yếu là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế- xã hội cần nhiều vốn đầu tư mới đáp ứng được mục tiêu đề ra, trong khi đó số tiêu chí đã được công nhận vẫn phải quan tâm đầu tư củng cố đảm bảo tính bền vững.

 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

 

Sáng ngày 30/7, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thọ Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Đình Huynh  – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND x㠖 trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, đồng chí Trịnh Vinh Mười – PBT TTr ĐU, đồng chí Lê Minh Tuấn – PBTĐU– Chủ tịch UBND, phó ban chỉ đạo xây dựng NTM, cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, BCĐ xây dựng nông thôn mới của xã, cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách, trưởng phó các đoàn thể, trưởng phó các tiểu ban xây dựng nông thôn mới ở thôn.

Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới Đảng ủy, UBND xã đánh giá và được huyện công nhận xã đạt 06/19 tiêu chí còn lại 13 tiêu chí, đạt từ 30% đến 55%, chủ yếu là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế- xã hội cần nhiều vốn đầu tư mới đáp ứng được mục tiêu đề ra, trong khi đó số tiêu chí đã được công nhận vẫn phải quan tâm đầu tư củng cố đảm bảo tính bền vững.

Trước tình hình đó BCH Đảng bộ xã Thọ Lâm đã tổ chức quán triệt sâu sắc tổ chức nhiều cuộc họp triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân hiểu Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM là một bước ngoặt lớn đem lại lợi ích kinh tế, đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, rút gắn khoảng cách thành thị và nông thôn, Đảng ủy, UBND xã quyết tâm đưa ra các chủ trương mới, chính sách mới để vận động nhân dân thực hiện đảm bảo hiệu quả phát triển kinh tế về mọi mặt, đảm bảo xây dựng thành công 19/19 tiêu chí nhằm đem lại đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, từ đó Ban chấp hành Đảng bộ đã thành lập ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM xủa xã gồm 15 đồng chí phân công phụ trách các linh vực, phụ trách các đơn vị thôn đồng thời chỉ đạo các thôn thành lập tiểu ban xây dựng NTM 14/14 thôn, (nay còn 11 thôn) ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM.

Ngoài việc tiếp cận các cơ chế chính sách kích cầu của trung ương, của tỉnh, của huyện Đảng ủy -  UBND xã, BCĐ XDNTM luôn xác định nguồn vốn để đầu tư kích cầu cho các thôn xây dựng đường giao thông, khuôn viên, nhà họp thôn, khuôn viên văn hóa thôn các hạng mục công trình, phát triển các mô hình trong nông nghiệp đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn thật sự cần thiết phải hỗ trợ của xã kết hợp với các chính sách từ cấp trên và sự hưởng ứng tự nguyện đóng góp của nhân dân vì vậy xã đã ban hành một số kế hoạch có chính sách kích cầu hỗ trợ về kinh phí, vật tư tạo điều kiện cho các thôn, nhân dân đóng góp xây dựng các hạng mục công trình và phát triển sản xuất theo tiêu chí NTM như:

Năm 2012 xã tập trung rà soát đánh giá các nội dung theo yêu cầu của 19/19 tiêu chí, rà soát lập quy hoạch tổng thể, triển khai lập đề án xây dựng NTM.

Từ năm 2015 đến 2018 cùng với những cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện về hỗ trợ vốn xây dựng NTM, địa phương đã ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ kích cầu các thôn và nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí NTM. Cơ chế chính sách này đã được ban chấp hành Đảng bộ; Hội đồng nhân dân xã ra nghị quyết thông qua như:

Ngân sách xã đầu tư hỗ trợ cho các đơn vị thôn xây dựng mới nhà văn hóa bằng 100 triệu đồng/1 thôn; sửa chữa nhà văn hóa hỗ trợ 70 triệu đồng/1 thôn.

Từ chính sách kích cầu của Tỉnh,  huyện:  đã hỗ trợ cho các đơn vị thôn 1.305 tấn xi măng và 150 triệu đồng/1km đường  để cứng hóa đường GTNT, giao thông nội đồng, rãnh thoát nước có nắp đậy các khu dân cư.

Đặc biệt được sự chỉ đạo sát sao của huyện Ủy, UBND huyện các phòng ban cấp huyện, sự hưởng ứng phong trào xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã đã thực hiện xây dựng được các công trình kết cấu hạ tầng bằng các nguồn vốn ngân sách xã, ngân sách trung ương, tỉnh, huyện và nhân dân đóng góp để xây dựng cụ đó là;

Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng được hội trường công sở, tường rào, khuôn viên UBND xã, xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt Sỹ,  xây dựng trạm Y tế xã, đầu tư xây dựng và sửa chữa các hạng mục trường lớp học các cấp trên địa bàn xã đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường đồng thời vận động nhân dân đóp góp thực hiện chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm cùng với nguồn ngân sách xã, của cấp trên trên địa bàn toàn xã đã thi công bê tông hóa và nhựa hóa được trên 61,32 km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, khuôn viên nhà họp thôn có 4/11 thôn và xây mới 7 nhà văn hóa thôn, đổ bê tông khu nghĩa trang. Bên cạnh đó, từ nguồn hỗ trợ của cấp trên đã đầu tư xây dựng kiên cố hóa 6,7 km kênh mương ở một số đơn vị thôn trên địa bàn toàn xã. Xây dựng một số cầu cống thuận tiện cho giao thông và phục vụ tưới tiêu cho các xứ đồng. Hơn 9 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Thọ Lâm đã chủ động triển khai thực hiện với các giải pháp đồng bộ đã thực sự làm thay đổi về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được xây dựng khang trang, mọi người dân có ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường, đã và đang hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, thu nhập người dân tăng cao. Công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt; Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển. Phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy.

Trong thời gian tới, BCĐ xây dựng nông thôn mới xã tiếp tục duy trì củng cố và nâng cao chất lượng của các tiêu chí xây dựng NTM đã đạt được, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình theo kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã đề ra.

Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu. Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Quan tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế với tốc độ tăng giá trị sản xuất hàng năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 42 triệu đồng, hộ nghèo giảm xuống ở mức dưới 2%; Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, 100% tổ chức trong hệ thống chính trị đạt tiên tiến, xuất sắc, công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Cũng tại hội nghị này, Chủ tịch UBND xã đã khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

20190730_104349.jpg

Đồng chí: Lê Minh Tuấn - PBT ĐU - Chủ tịch UBND xã - tặng giấy khen và thưởng cho các tập thể.

20190730_104458.jpg
20190730_104458.jpg

Đồng chí: Trịnh Vinh
 Mười - PBT Thường trực Đảng ủy xã - tặng giấy khen và thưởng cho các cá nhân.

 

thủ tục hành chính