Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
185775

Đoàn công tác UBND huyện Thọ Xuân làm việc với xã Thọ Lâm về tiến độ xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Ngày 20/09/2021 08:15:05

 

Đoàn công tác UBND huyện Thọ Xuân làm việc với xã Thọ Lâm về tiến độ xây dựng Nông thôn mới nâng cao

 

Sáng ngày 19/9/2021, tại xã Thọ Lâm, Đoàn công tác của huyện đã làm việc với xã Thọ Lâm về tiến độ thực hiện xã NTM nâng cao năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí là thành viên trong Đoàn công tác của huyện. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành xã đạt chuẩn NTM nâng cao xã Thọ Lâm.

          Trước khi vào buổi làm việc, Đoàn đã phân công các Tổ đi kiểm tra thực tế mức độ đạt các tiêu chí của xã NTM nâng cao như: Hệ thống giao thông, các công trình thủy lợi,  Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Vệ sinh môi trường…

          Tại buổi làm việc, đại diện Ban chỉ đạo xã đạt chuẩn NTM nâng cao xã Thọ Lâm đã báo cáo kết quả xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Theo đó, xã Thọ Lâm được công nhận xã nông thôn mới năm 2018. Sau khi về đích NTM năm 2018, xã luôn chủ động giữ vững và phát triển các tiêu chí, đồng thời lập kế hoạch và xây dựng lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

          Để đạt mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung rà soát lại toàn bộ các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Căn cứ vào mức độ hoàn thành của các tiêu chí, xã đã tập trung củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí còn đạt thấp, đồng thời triển khai thực hiện các tiêu chí mới. Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thọ Lâm đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kế hoạch lộ trình của xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ quan điểm chỉ đạo, mục đích, yêu cầu, phương pháp, cách làm.

          Sau thời gian triển khai xây dựng NTM nâng cao, xã Thọ Lâm đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Hệ thống đường điện chiếu sáng, các công trình phúc lợi như trường học, khu công sở của xã khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển giáo dục; chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo chế độ làm việc và sinh hoạt của cán bộ, nhân dân xã. Đối với một xã thuần nông như Thọ Lâm thì đây là một sự nỗ lực cố gắng của chính quyền và người dân địa phương. 

          Sau khi nghe đại diện xã báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng NTM nâng cao, thành viên trong Đoàn công tác của huyện đã phát biểu ý kiến, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những nội dung cần làm để hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao trong năm 2021. 

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả đạt được của xã Thọ Lâm trong xây dựng xã NTM nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, những nội dung công việc trước mắt còn khá nhiều. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị: Trước mắt, xã Thọ Lâm cần tập trung rà soát lại chất lượng đạt được của từng tiêu chí NTM nâng cao; Phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách tiêu chí và nêu rõ kế hoạch, thời gian hoàn thành tiêu chí; Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành cấp huyện để hoàn thành các tiêu chí; Xác định nguồn lực đầu tư xây dựng chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp hệ thống Nhà văn hóa thôn, hệ thống đường giao thông nông thôn. Giao cho xã Thọ Lâm hoàn thành 15 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao xong trước ngày 30/9/2021.

Cũng trong nội dung kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ngành, thành viên tổ công tác của huyện có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, giúp đỡ xã Thọ Lâm hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao và chịu trách nhiệm trước Thường trực UBND huyện về nhiệm vụ được phân công, giúp Thọ Lâm hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao theo kế hoạch đã đề ra. 

 

Đoàn công tác UBND huyện Thọ Xuân làm việc với xã Thọ Lâm về tiến độ xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Đăng lúc: 20/09/2021 08:15:05 (GMT+7)

 

Đoàn công tác UBND huyện Thọ Xuân làm việc với xã Thọ Lâm về tiến độ xây dựng Nông thôn mới nâng cao

 

Sáng ngày 19/9/2021, tại xã Thọ Lâm, Đoàn công tác của huyện đã làm việc với xã Thọ Lâm về tiến độ thực hiện xã NTM nâng cao năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí là thành viên trong Đoàn công tác của huyện. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành xã đạt chuẩn NTM nâng cao xã Thọ Lâm.

          Trước khi vào buổi làm việc, Đoàn đã phân công các Tổ đi kiểm tra thực tế mức độ đạt các tiêu chí của xã NTM nâng cao như: Hệ thống giao thông, các công trình thủy lợi,  Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Vệ sinh môi trường…

          Tại buổi làm việc, đại diện Ban chỉ đạo xã đạt chuẩn NTM nâng cao xã Thọ Lâm đã báo cáo kết quả xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Theo đó, xã Thọ Lâm được công nhận xã nông thôn mới năm 2018. Sau khi về đích NTM năm 2018, xã luôn chủ động giữ vững và phát triển các tiêu chí, đồng thời lập kế hoạch và xây dựng lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

          Để đạt mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung rà soát lại toàn bộ các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Căn cứ vào mức độ hoàn thành của các tiêu chí, xã đã tập trung củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí còn đạt thấp, đồng thời triển khai thực hiện các tiêu chí mới. Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thọ Lâm đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kế hoạch lộ trình của xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ quan điểm chỉ đạo, mục đích, yêu cầu, phương pháp, cách làm.

          Sau thời gian triển khai xây dựng NTM nâng cao, xã Thọ Lâm đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Hệ thống đường điện chiếu sáng, các công trình phúc lợi như trường học, khu công sở của xã khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển giáo dục; chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo chế độ làm việc và sinh hoạt của cán bộ, nhân dân xã. Đối với một xã thuần nông như Thọ Lâm thì đây là một sự nỗ lực cố gắng của chính quyền và người dân địa phương. 

          Sau khi nghe đại diện xã báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng NTM nâng cao, thành viên trong Đoàn công tác của huyện đã phát biểu ý kiến, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những nội dung cần làm để hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao trong năm 2021. 

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả đạt được của xã Thọ Lâm trong xây dựng xã NTM nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, những nội dung công việc trước mắt còn khá nhiều. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị: Trước mắt, xã Thọ Lâm cần tập trung rà soát lại chất lượng đạt được của từng tiêu chí NTM nâng cao; Phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách tiêu chí và nêu rõ kế hoạch, thời gian hoàn thành tiêu chí; Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành cấp huyện để hoàn thành các tiêu chí; Xác định nguồn lực đầu tư xây dựng chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp hệ thống Nhà văn hóa thôn, hệ thống đường giao thông nông thôn. Giao cho xã Thọ Lâm hoàn thành 15 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao xong trước ngày 30/9/2021.

Cũng trong nội dung kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ngành, thành viên tổ công tác của huyện có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, giúp đỡ xã Thọ Lâm hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao và chịu trách nhiệm trước Thường trực UBND huyện về nhiệm vụ được phân công, giúp Thọ Lâm hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao theo kế hoạch đã đề ra. 

 

thủ tục hành chính