Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
185775

Xã Thọ Lâm: Tuyên truyền, vận động hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung

Ngày 08/04/2024 09:01:13

 Xã Thọ Lâm: Tuyên truyền, vận động hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung

 

Để nâng cao tỷ lệ người dân trên địa bàn đăng ký lắp đặt và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm sức khỏe người dân địa phương, xã Thọ Lâm đã và đang tập trung thực hiện nhiều biện pháp.

Thôn Đội 4, xã Thọ Lâm hiện có 239 hộ. Thực hiện Kế hoạch và chỉ tiêu giao tuyên truyền, vận động các hộ dân lắp đặt và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung của xã Thọ Lâm, cấp uỷ chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn Đội 4 đã họp bàn cụ thể; Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch đối với sức khoẻ con người, từ đó để người dân nông thôn thay đổi nhận thức, tích cực tham gia sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước sạch tập trung. Đến nay, thôn Đội 4, xã Thọ Lâm đã có đường ống nước sạch chạy qua 167 hộ dân, trong đó, 149 hộ có đường ống mới lắp đặt năm 2023 và có 69 hộ đã lắp đồng hồ, đang sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Đồng chí Lê Mạnh Huân, trưởng thôn Đội 4 xã Thọ Lâm nói: "Sau khi có kế hoạch của UBND xã về tuyên truyền, vận động người dân lắp đặt và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, cấp uỷ chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn đã tổ chức hội nghị, triển khai đến từng tổ dân cư trên địa bàn; Sau đó chúng tôi tổng hợp lập danh sách cụ thể; Cấp uỷ chi bộ đã làm gương, đầu tầu đăng ký lắp đặt và sử dụng trước; Chúng tôi cũng tích cực thông báo trên hệ thống loa của thôn... Do đó bà con đã đồng tình hưởng ứng, theo phương châm đường ống đến đâu, người dân đăng ký lắp đặt và sử dụng nước sạch đến đó; Kế hoạch của thôn Đội 4 chúng tôi sẽ phấn đấu đạt 80% các hộ có đường ống đi qua lặp đặt đồng hồ và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung trong năm 2023".

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên tại thôn Đội 4 xã Thọ Lâm, nhiều hộ gia đình mặc dù trong nhà có giếng đào và giếng khoan với nguồn nước dồi dào, hệ thống máy lọc nước đầy đủ. Tuy nhiên, sau khi có hệ thống đường ống nước sạch chạy qua, các hộ đã ý thức rõ việc sử dụng nước sạch đối với sức khoẻ của bản thân và gia đình, do vậy đã chuyển sang sử dụng nguồn nước sạch do công ty cung cấp. Toàn xã Thọ Lâm hiện có trên 2.300 hộ; Thực hiện chỉ tiêu UBND huyện giao về tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch từ hệ thông cấp nước tập trung; Đồng thời, theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 quy định các xã đạt chuẩn NTM phải có từ 15% đến 20% trở lên số hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung mới đủ điều kiện đạt chuẩn NTM và từ 55% đối với xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Do vậy để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, cũng như đáp ứng về chỉ tiêu nước sạch trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, xã Thọ Lâm đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty TNHH nước sạch Lam Sơn- Sao Vàng thi công các tuyến ống; Tổ chức họp, bàn giải pháp, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức, các ngành, MTTQ và các đoàn thể, và thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho các hộ gia đình cùng nhau bảo vệ đường ống dẫn nước và chuyển sang sử dụng nguồn nước sạch do công ty cung cấp thông qua nhiều hình thức như trong hội nghị, trên trang thông tin điện tử, trên hệ thống truyền thanh của địa phương, trên loa truyền thanh của các thôn, v.v...Đồng chí Phạm Văn Cường, PCT UBND xã Thọ Lâm, cho biết: "Địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân lắp đặt và sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung; Giao chỉ tiêu cho từng đơn vị thôn; Trên cơ sở chỉ tiêu giao, cấp uỷ chi bộ thôn thành lập Tổ vận động, thành viên là các đồng chí trong cấp uỷ và các đoàn thể, đến từng hộ dân vận động; Hàng tuần, UBND xã tổ chức họp giao ban nắm lại kết quả, những khó khăn vướng mắc để tiếp tục có chỉ đạo kịp thời..."

Mặc dù tập trung thực hiện các giải pháp, tuy nhiên đến nay, xã Thọ Lâm mới chỉ có gần 950 hộ dân có đường ống nước sạch chạy qua, trong đó 147 hộ đã lắp đặt và sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung và 161 hộ đã đăng ký lắp đặt. Thời gian tới, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Thọ Lâm chú trọng quan tâm thực hiện. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hàng tuần họp giao ban để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vận động các hộ đăng ký lắp đặt và sử dụng, đảm bảo chỉ tiêu giao; Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn./.

Xã Thọ Lâm: Tuyên truyền, vận động hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung

Đăng lúc: 08/04/2024 09:01:13 (GMT+7)

 Xã Thọ Lâm: Tuyên truyền, vận động hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung

 

Để nâng cao tỷ lệ người dân trên địa bàn đăng ký lắp đặt và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm sức khỏe người dân địa phương, xã Thọ Lâm đã và đang tập trung thực hiện nhiều biện pháp.

Thôn Đội 4, xã Thọ Lâm hiện có 239 hộ. Thực hiện Kế hoạch và chỉ tiêu giao tuyên truyền, vận động các hộ dân lắp đặt và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung của xã Thọ Lâm, cấp uỷ chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn Đội 4 đã họp bàn cụ thể; Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch đối với sức khoẻ con người, từ đó để người dân nông thôn thay đổi nhận thức, tích cực tham gia sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước sạch tập trung. Đến nay, thôn Đội 4, xã Thọ Lâm đã có đường ống nước sạch chạy qua 167 hộ dân, trong đó, 149 hộ có đường ống mới lắp đặt năm 2023 và có 69 hộ đã lắp đồng hồ, đang sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Đồng chí Lê Mạnh Huân, trưởng thôn Đội 4 xã Thọ Lâm nói: "Sau khi có kế hoạch của UBND xã về tuyên truyền, vận động người dân lắp đặt và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, cấp uỷ chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn đã tổ chức hội nghị, triển khai đến từng tổ dân cư trên địa bàn; Sau đó chúng tôi tổng hợp lập danh sách cụ thể; Cấp uỷ chi bộ đã làm gương, đầu tầu đăng ký lắp đặt và sử dụng trước; Chúng tôi cũng tích cực thông báo trên hệ thống loa của thôn... Do đó bà con đã đồng tình hưởng ứng, theo phương châm đường ống đến đâu, người dân đăng ký lắp đặt và sử dụng nước sạch đến đó; Kế hoạch của thôn Đội 4 chúng tôi sẽ phấn đấu đạt 80% các hộ có đường ống đi qua lặp đặt đồng hồ và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung trong năm 2023".

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên tại thôn Đội 4 xã Thọ Lâm, nhiều hộ gia đình mặc dù trong nhà có giếng đào và giếng khoan với nguồn nước dồi dào, hệ thống máy lọc nước đầy đủ. Tuy nhiên, sau khi có hệ thống đường ống nước sạch chạy qua, các hộ đã ý thức rõ việc sử dụng nước sạch đối với sức khoẻ của bản thân và gia đình, do vậy đã chuyển sang sử dụng nguồn nước sạch do công ty cung cấp. Toàn xã Thọ Lâm hiện có trên 2.300 hộ; Thực hiện chỉ tiêu UBND huyện giao về tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch từ hệ thông cấp nước tập trung; Đồng thời, theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 quy định các xã đạt chuẩn NTM phải có từ 15% đến 20% trở lên số hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung mới đủ điều kiện đạt chuẩn NTM và từ 55% đối với xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Do vậy để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, cũng như đáp ứng về chỉ tiêu nước sạch trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, xã Thọ Lâm đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty TNHH nước sạch Lam Sơn- Sao Vàng thi công các tuyến ống; Tổ chức họp, bàn giải pháp, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức, các ngành, MTTQ và các đoàn thể, và thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho các hộ gia đình cùng nhau bảo vệ đường ống dẫn nước và chuyển sang sử dụng nguồn nước sạch do công ty cung cấp thông qua nhiều hình thức như trong hội nghị, trên trang thông tin điện tử, trên hệ thống truyền thanh của địa phương, trên loa truyền thanh của các thôn, v.v...Đồng chí Phạm Văn Cường, PCT UBND xã Thọ Lâm, cho biết: "Địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân lắp đặt và sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung; Giao chỉ tiêu cho từng đơn vị thôn; Trên cơ sở chỉ tiêu giao, cấp uỷ chi bộ thôn thành lập Tổ vận động, thành viên là các đồng chí trong cấp uỷ và các đoàn thể, đến từng hộ dân vận động; Hàng tuần, UBND xã tổ chức họp giao ban nắm lại kết quả, những khó khăn vướng mắc để tiếp tục có chỉ đạo kịp thời..."

Mặc dù tập trung thực hiện các giải pháp, tuy nhiên đến nay, xã Thọ Lâm mới chỉ có gần 950 hộ dân có đường ống nước sạch chạy qua, trong đó 147 hộ đã lắp đặt và sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung và 161 hộ đã đăng ký lắp đặt. Thời gian tới, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Thọ Lâm chú trọng quan tâm thực hiện. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hàng tuần họp giao ban để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vận động các hộ đăng ký lắp đặt và sử dụng, đảm bảo chỉ tiêu giao; Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn./.

thủ tục hành chính