Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
185775

Xã Thọ Lâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu UBND huyện giao năm 2024.

Ngày 08/04/2024 09:07:23

 Xã Thọ Lâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu UBND huyện giao năm 2024.

 

Năm 2023, được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thọ Xuân, sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, thị trấn Sao Vàng đã có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt; Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, địa phương cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra trong năm.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, xã Thọ Lâm đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/người/năm; Sản lượng lương thực có hạt đạt 3.050 tấn; Duy trì đàn gia súc, gia cầm. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 18 tấn; Thành lập mới 06 doanh nghiệp;  Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt tiêu chuẩn 96%; Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất đảm bảo theo kế hoạch huyện giao; Tốc độ tăng dân số trung bình hàng năm 0,7%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 98%; Xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; Giảm 10 hộ nghèo; Số người được tạo việc làm mới trong nước là 100 người; Xuất khẩu lao động 6 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 31%; tỷ lệ lao động trong nông nghiệp trong tổng số lao động 27%; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn 100%; Tỷ lệ gia đình văn hóa 90% trở lên; Thôn văn hóa 10/11 Thôn; Tỷ lệ công dân kiểu mẫu 5% ; Gia đình kiểu mẫu 3%; Tỷ lệ nộp, giải quyết hồ sơ trực tuyến và trực tuyến toàn trình đạt 100% ; Tiếp tục củng cố nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, gắn từng bước hoàn thiện xây dựng tiêu chí Phường;  Tỷ lệ che phủ rừng 7,01 %; Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh 100%, nước sạch 55%; Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn: 98%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng địa phương và thực hiện tuyển quân đảm bảo theo chỉ tiêu huyện giao và đúng luật; Có trên 80% số tổ chức đảng và đảng viên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, MTTQ và đoàn thể đánh giá 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có trên 20 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 14 đảng viên mới trở lên. 

Để đạt mục tiêu trên, xã Thọ Lâm đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Cấp ủy, chính quyền, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, người đứng đầu các ngành, đoàn  thể, cơ quan, đơn vị của xã Thọ Lâm tiếp tục đề cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ; Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nguồn lực xã hội, tập trung các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra năm 2023, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung nâng cao tiêu chí nông thôn mới nâng cao, từng bước hoàn thiện xây dựng tiêu chí Phường. 

Tiếp tục phát triển nông nhiệp theo hướng ứng dụng công nghệ, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Nâng cao chất lượng các loại cây trồng gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi; Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại gắn với thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh, quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn đảm bảo theo quy định.

Chủ động xây dựng các phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự trữ và các điều kiện tốt nhất phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. Khuyến khích các ngành nghề thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển như tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xây dựng; Tiếp tục sản xuất các sản phẩm công nghiệp có lợi thế của địa phương; Tích cực hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đảm bảo chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp. Kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Tăng cường công tác quản lý ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản; bảo vệ môi trường; công tác GPMB để thực hiện dự án; Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý sử dụng đất theo quy hoạch, xin cấp quyền QSD đất tạo nguồn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, phối hợp ban GPMB huyện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải quyết các thắc mắc kiến nghị của Nhân dân đúng quy trình và đúng pháp luật; Phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai, xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang ATGT, khai thác tài nguyên trái phép, gây ô nhiễm môi trường.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; giáo dục; y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thôn, cơ quan văn hóa, xây dựng và hoàn thiện thiết chế văn hóa; Xã hội hóa sâu rộng phong trào thể dục, thể thao, huy động mọi nguồn lực đầu tư, nâng cấp các công trình thể dục thể thao, tham gia các giải đấu do huyện tổ chức và tổ chức tốt các hoạt động VHVN - TDTT của địa phương; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Quản lý chặt chẽ các khoản thu đóng góp theo quy chế dân chủ ở các trường; Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân, quản lý tốt việc hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng chế độ chính sách cho các đối tượng. Phối hợp với các doanh nghiệp làm tốt công tác đào tạo nghề  gắn với giải quyết việc. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người lao động tham gia xuất khẩu lao động, học nghề.

Bảo đảm Quốc phòng - An ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu giải quyết các tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; Quản lý tốt số thanh niên đã trúng tuyển NVQS, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo chỉ tiêu giao; Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ an ninh xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong địa bàn; Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị của Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở địa phương; Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, nâng cao trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu; Xác  định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”. Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, xây dựng xã Thọ Lâm sớm đạt hạ tầng Phường, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân sớm trở thành thị xã theo kế hoạch đề ra./. 

 

Xã Thọ Lâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu UBND huyện giao năm 2024.

Đăng lúc: 08/04/2024 09:07:23 (GMT+7)

 Xã Thọ Lâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu UBND huyện giao năm 2024.

 

Năm 2023, được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thọ Xuân, sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, thị trấn Sao Vàng đã có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt; Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, địa phương cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra trong năm.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, xã Thọ Lâm đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/người/năm; Sản lượng lương thực có hạt đạt 3.050 tấn; Duy trì đàn gia súc, gia cầm. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 18 tấn; Thành lập mới 06 doanh nghiệp;  Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt tiêu chuẩn 96%; Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất đảm bảo theo kế hoạch huyện giao; Tốc độ tăng dân số trung bình hàng năm 0,7%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 98%; Xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; Giảm 10 hộ nghèo; Số người được tạo việc làm mới trong nước là 100 người; Xuất khẩu lao động 6 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 31%; tỷ lệ lao động trong nông nghiệp trong tổng số lao động 27%; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn 100%; Tỷ lệ gia đình văn hóa 90% trở lên; Thôn văn hóa 10/11 Thôn; Tỷ lệ công dân kiểu mẫu 5% ; Gia đình kiểu mẫu 3%; Tỷ lệ nộp, giải quyết hồ sơ trực tuyến và trực tuyến toàn trình đạt 100% ; Tiếp tục củng cố nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, gắn từng bước hoàn thiện xây dựng tiêu chí Phường;  Tỷ lệ che phủ rừng 7,01 %; Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh 100%, nước sạch 55%; Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn: 98%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng địa phương và thực hiện tuyển quân đảm bảo theo chỉ tiêu huyện giao và đúng luật; Có trên 80% số tổ chức đảng và đảng viên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, MTTQ và đoàn thể đánh giá 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có trên 20 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 14 đảng viên mới trở lên. 

Để đạt mục tiêu trên, xã Thọ Lâm đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Cấp ủy, chính quyền, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, người đứng đầu các ngành, đoàn  thể, cơ quan, đơn vị của xã Thọ Lâm tiếp tục đề cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ; Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nguồn lực xã hội, tập trung các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra năm 2023, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung nâng cao tiêu chí nông thôn mới nâng cao, từng bước hoàn thiện xây dựng tiêu chí Phường. 

Tiếp tục phát triển nông nhiệp theo hướng ứng dụng công nghệ, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Nâng cao chất lượng các loại cây trồng gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi; Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại gắn với thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh, quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn đảm bảo theo quy định.

Chủ động xây dựng các phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự trữ và các điều kiện tốt nhất phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. Khuyến khích các ngành nghề thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển như tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xây dựng; Tiếp tục sản xuất các sản phẩm công nghiệp có lợi thế của địa phương; Tích cực hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đảm bảo chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp. Kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Tăng cường công tác quản lý ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản; bảo vệ môi trường; công tác GPMB để thực hiện dự án; Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý sử dụng đất theo quy hoạch, xin cấp quyền QSD đất tạo nguồn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, phối hợp ban GPMB huyện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải quyết các thắc mắc kiến nghị của Nhân dân đúng quy trình và đúng pháp luật; Phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai, xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang ATGT, khai thác tài nguyên trái phép, gây ô nhiễm môi trường.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; giáo dục; y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thôn, cơ quan văn hóa, xây dựng và hoàn thiện thiết chế văn hóa; Xã hội hóa sâu rộng phong trào thể dục, thể thao, huy động mọi nguồn lực đầu tư, nâng cấp các công trình thể dục thể thao, tham gia các giải đấu do huyện tổ chức và tổ chức tốt các hoạt động VHVN - TDTT của địa phương; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Quản lý chặt chẽ các khoản thu đóng góp theo quy chế dân chủ ở các trường; Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân, quản lý tốt việc hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng chế độ chính sách cho các đối tượng. Phối hợp với các doanh nghiệp làm tốt công tác đào tạo nghề  gắn với giải quyết việc. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người lao động tham gia xuất khẩu lao động, học nghề.

Bảo đảm Quốc phòng - An ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu giải quyết các tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; Quản lý tốt số thanh niên đã trúng tuyển NVQS, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo chỉ tiêu giao; Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ an ninh xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong địa bàn; Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị của Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở địa phương; Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, nâng cao trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu; Xác  định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”. Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, xây dựng xã Thọ Lâm sớm đạt hạ tầng Phường, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân sớm trở thành thị xã theo kế hoạch đề ra./. 

 

thủ tục hành chính