Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
185775

Thọ Lâm: Tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa chiêm xuân năm 2024

Ngày 08/04/2024 08:57:55

 Thọ Lâm: Tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa chiêm xuân năm 2024

 

Vụ chiêm xuân năm nay toàn xã gieo cấy 177,2 ha lúa, trong đó diện tích lúa lai trên 177,7 ha, gồm các giống như: Thái xuyên 111, VT 404, Thụy Hương 308, Hương Ưu 98.... Qua kết quả kiểm tra trên đồng ruộng của cán bộ khuyến nông xã cho thấy, lúa đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn, khô vằn phát sinh gây hại nhẹ, cục bộ trên các giống lúa và một số loại gây hại khác như ốc bưu vàng … Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, chuột hại đang sinh trưởng và phát triển nhiều trên các xứ đồng, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất cây lúa, cây màu

Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. UBND xã - Ban chỉ đạo sản xuất xã đã chỉ đạo cán bộ công chức chuyên môn xây dựng kế hoạch tiêu diệt và phòng trừ chuột hại, bên cạnh đó phân công cán bộ thường xuyên kiểm ta trên các xứ đồng để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc bà con nông dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc, đảm bảo điều tiết nguồn nước tưới dưỡng hợp lý cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, khuyến cáo bà con nông dân các không chủ quan, lơ là, phải thường xuyên thăm đồng để điều tra, dự tính dự báo các đối tượng dịch hại trên cây lúa có biện xử lý kịp thời, nhằm bảo vệ cây lúa phát triển tốt, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng trong năm 2024./.

Thọ Lâm: Tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa chiêm xuân năm 2024

Đăng lúc: 08/04/2024 08:57:55 (GMT+7)

 Thọ Lâm: Tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa chiêm xuân năm 2024

 

Vụ chiêm xuân năm nay toàn xã gieo cấy 177,2 ha lúa, trong đó diện tích lúa lai trên 177,7 ha, gồm các giống như: Thái xuyên 111, VT 404, Thụy Hương 308, Hương Ưu 98.... Qua kết quả kiểm tra trên đồng ruộng của cán bộ khuyến nông xã cho thấy, lúa đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn, khô vằn phát sinh gây hại nhẹ, cục bộ trên các giống lúa và một số loại gây hại khác như ốc bưu vàng … Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, chuột hại đang sinh trưởng và phát triển nhiều trên các xứ đồng, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất cây lúa, cây màu

Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. UBND xã - Ban chỉ đạo sản xuất xã đã chỉ đạo cán bộ công chức chuyên môn xây dựng kế hoạch tiêu diệt và phòng trừ chuột hại, bên cạnh đó phân công cán bộ thường xuyên kiểm ta trên các xứ đồng để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc bà con nông dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc, đảm bảo điều tiết nguồn nước tưới dưỡng hợp lý cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, khuyến cáo bà con nông dân các không chủ quan, lơ là, phải thường xuyên thăm đồng để điều tra, dự tính dự báo các đối tượng dịch hại trên cây lúa có biện xử lý kịp thời, nhằm bảo vệ cây lúa phát triển tốt, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng trong năm 2024./.

thủ tục hành chính