Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
185775

Về tổ chức đợt cao điểm ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn Xã Thọ Lâm

Ngày 09/04/2024 08:11:06

 ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     XÃ THỌ LÂM                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:48/TB - UBND                                 Thọ Lâm,  ngày 08 tháng 04 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Về tổ chức đợt cao điểm ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường

 trên địa bàn Xã Thọ Lâm

 
 

 


Thực hiện Kế hoạch số 80/KH - UBND ngày 25/3/2024 của UBND huyện Thọ Xuân về tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024, Kỷ niệm 1019 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Hoàn và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2024; Công văn số 873/UBND - TNMT ngày 26/3/2024 của UBND huyện Thọ Xuân về việc ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường đón Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã trong thời gian diễn ra Sự kiện, Lễ hội, UBND Xã Thọ Lâm thông báo một số nội dung sau:

1. Đề nghị Các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn xã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị, trường học và tại các tuyến đường xung quanh cơ quan, đơn vị, trường học. Thời gian tổ chức thực hiện vào các đợt cao điểm cụ thể: Từ  ngày 10/4 - 18/4/2024 và duy trì việc tổ chức tổng dọn vệ sinh tại cơ quan, đơn vị vào ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Đồng thời thực hiện việc tốt việc Quản lý hành lang khu vực trước cổng cơ quan, đơn vị; không để cá nhân, hộ gia đình bán hàng, bán hàng rong, đậu, đỗ xe làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến giao thông đi lại.   

2. Yêu cầu các Đơn vị thôn tổ chức phát động nhân dân tổng dọn vệ sinh tại khu vực nhà văn hóa đơn vị thôn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các địa điểm công cộng khác trên địa bàn đơn vị thôn mình. Thời gian tổ chức thực hiện vào các đợt cao điểm cụ thể: Từ ngày 10/4 - 18/4/2024 và duy trì việc tổ chức tổng dọn vệ sinh vào ngày chủ nhật hàng tuần. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở cá nhân, hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đơn vị thôn mình thực hiện tốt các quy định đảm bảo vệ sinh môi trường.

3. Lực lượng Công an xã: Tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự hành lang an toàn giao thông; tập kết vật liệu xây dựng, hàng hoá lấn chiếm lòng, lề đường; tổ chức ra quân giải toả các điểm họp chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện, lễ hội.  

4. Đề nghị các hộ gia đình trên địa bàn xã thường xuyên quét dọn, vệ sinh trong và ngoài khuôn viên nhà ở của hộ mình đồng thời tích cực tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường làng, ngõ xóm. Thực hiện tốt việc thu gom rác thải sinh hoạt của hộ gia đình vào dụng cụ chứa đựng có nắp đậy để tổ thu gom môi trường tiến hành thu gom theo lịch. Tuyệt đối không đổ tràn rác thải ra các lề đường, các khu đất trống, khu vực công cộng hoặc tập kết ra các tuyến đường không đúng thời gian quy định gây ô nhiễm môi trường và làm mất cảnh quan khu dân cư.

 

Nơi nhận:                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

- Đài truyền thanh TT(T/ Truyền);                                                 Phó chủ tịch

- Lưu: VT, MT.                                                                                       

 

 

                                                                           Phạm Văn Cường

 

Về tổ chức đợt cao điểm ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn Xã Thọ Lâm

Đăng lúc: 09/04/2024 08:11:06 (GMT+7)

 ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     XÃ THỌ LÂM                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:48/TB - UBND                                 Thọ Lâm,  ngày 08 tháng 04 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Về tổ chức đợt cao điểm ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường

 trên địa bàn Xã Thọ Lâm

 
 

 


Thực hiện Kế hoạch số 80/KH - UBND ngày 25/3/2024 của UBND huyện Thọ Xuân về tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024, Kỷ niệm 1019 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Hoàn và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2024; Công văn số 873/UBND - TNMT ngày 26/3/2024 của UBND huyện Thọ Xuân về việc ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường đón Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã trong thời gian diễn ra Sự kiện, Lễ hội, UBND Xã Thọ Lâm thông báo một số nội dung sau:

1. Đề nghị Các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn xã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị, trường học và tại các tuyến đường xung quanh cơ quan, đơn vị, trường học. Thời gian tổ chức thực hiện vào các đợt cao điểm cụ thể: Từ  ngày 10/4 - 18/4/2024 và duy trì việc tổ chức tổng dọn vệ sinh tại cơ quan, đơn vị vào ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Đồng thời thực hiện việc tốt việc Quản lý hành lang khu vực trước cổng cơ quan, đơn vị; không để cá nhân, hộ gia đình bán hàng, bán hàng rong, đậu, đỗ xe làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến giao thông đi lại.   

2. Yêu cầu các Đơn vị thôn tổ chức phát động nhân dân tổng dọn vệ sinh tại khu vực nhà văn hóa đơn vị thôn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các địa điểm công cộng khác trên địa bàn đơn vị thôn mình. Thời gian tổ chức thực hiện vào các đợt cao điểm cụ thể: Từ ngày 10/4 - 18/4/2024 và duy trì việc tổ chức tổng dọn vệ sinh vào ngày chủ nhật hàng tuần. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở cá nhân, hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đơn vị thôn mình thực hiện tốt các quy định đảm bảo vệ sinh môi trường.

3. Lực lượng Công an xã: Tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự hành lang an toàn giao thông; tập kết vật liệu xây dựng, hàng hoá lấn chiếm lòng, lề đường; tổ chức ra quân giải toả các điểm họp chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện, lễ hội.  

4. Đề nghị các hộ gia đình trên địa bàn xã thường xuyên quét dọn, vệ sinh trong và ngoài khuôn viên nhà ở của hộ mình đồng thời tích cực tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường làng, ngõ xóm. Thực hiện tốt việc thu gom rác thải sinh hoạt của hộ gia đình vào dụng cụ chứa đựng có nắp đậy để tổ thu gom môi trường tiến hành thu gom theo lịch. Tuyệt đối không đổ tràn rác thải ra các lề đường, các khu đất trống, khu vực công cộng hoặc tập kết ra các tuyến đường không đúng thời gian quy định gây ô nhiễm môi trường và làm mất cảnh quan khu dân cư.

 

Nơi nhận:                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

- Đài truyền thanh TT(T/ Truyền);                                                 Phó chủ tịch

- Lưu: VT, MT.                                                                                       

 

 

                                                                           Phạm Văn Cường

 

thủ tục hành chính