Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
185775

UBND xã

Ngày 12/07/2018 17:32:39

 Các thành viên UBND xã

1/ Đồng chí: Lê Chí Thế

Sinh năm:        1979

Quê quán:        Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Khu 1, Thị trấn Thọ Xuân - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Phó bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Thọ Lâm

Điện thoại:      0914048813

2/ Đồng chí: Lê Xuân Sự

Sinh năm:        1972

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Thường vụ  Đảng ủy – Phó Chủ tịch UBND xã.

Điện thoại:      01639787178

3/ Đồng chí: Phạm Văn Cường

Sinh năm:        1976

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Đảng ủy viên - Chủ tịch hội Nông dân xã

Điện thoại:      0976939577

4/ Đồng chí: Lê Đồng Tiến

Sinh năm:        1979

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Đảng ủy viên – Chỉ huy trưởng BCH QS xã.

Điện thoại:      01662905662

5/ Đồng chí: Đỗ Thế Tuân

Sinh năm:        1985

Quê quán:        Xã Thọ Xương- huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Xương - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Đảng ủy viên – Trưởng Công an xã.

Điện thoại:      0931361315

 

 

 

 

Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã

 

1/ Đồng chí: Ngô Thị Tuyết

Sinh năm:        1985

Quê quán:        Xã Xuân Vinh - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Thị trấn Thọ Xuân - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Văn phòng – Thống kê.

Điện thoại:      0902167135

2/ Đồng chí: Lưu Thị Thuyết

Sinh năm:        1978

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Điện thoại:      0904941863

3/ Đồng chí: Nguyễn Văn Cường

Sinh năm:        1980

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Điện thoại:      0942789015

4/ Đồng chí: Nguyễn Thị Thu

Sinh năm:        1983

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Văn hóa – Xã hội

Điện thoại:      0943776838

5/ Đồng chí: Hoàng Thị Phương

Sinh năm:        1986

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Văn hóa – Xã hội

Điện thoại:      01689312886

6/ Đồng chí: Đào Thị Hương

Sinh năm:        1986

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Kế toán – Tài chính

Điện thoại:      0944815838

7/ Đồng chí: Lê Xuân Tuyên

Sinh năm:        1971

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Địa chính – Tài nguyên môi trường

Điện thoại:      0963050345

8/ Đồng chí: Lê Thị Hạnh

Sinh năm:        1984

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Địa chính – Xây dựng – Nông lâm nghiệp

Điện thoại:      0904702286

 

 

UBND xã

Đăng lúc: 12/07/2018 17:32:39 (GMT+7)

 Các thành viên UBND xã

1/ Đồng chí: Lê Chí Thế

Sinh năm:        1979

Quê quán:        Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Khu 1, Thị trấn Thọ Xuân - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Phó bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Thọ Lâm

Điện thoại:      0914048813

2/ Đồng chí: Lê Xuân Sự

Sinh năm:        1972

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Thường vụ  Đảng ủy – Phó Chủ tịch UBND xã.

Điện thoại:      01639787178

3/ Đồng chí: Phạm Văn Cường

Sinh năm:        1976

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Đảng ủy viên - Chủ tịch hội Nông dân xã

Điện thoại:      0976939577

4/ Đồng chí: Lê Đồng Tiến

Sinh năm:        1979

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Đảng ủy viên – Chỉ huy trưởng BCH QS xã.

Điện thoại:      01662905662

5/ Đồng chí: Đỗ Thế Tuân

Sinh năm:        1985

Quê quán:        Xã Thọ Xương- huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Xương - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Đảng ủy viên – Trưởng Công an xã.

Điện thoại:      0931361315

 

 

 

 

Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã

 

1/ Đồng chí: Ngô Thị Tuyết

Sinh năm:        1985

Quê quán:        Xã Xuân Vinh - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Thị trấn Thọ Xuân - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Văn phòng – Thống kê.

Điện thoại:      0902167135

2/ Đồng chí: Lưu Thị Thuyết

Sinh năm:        1978

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Điện thoại:      0904941863

3/ Đồng chí: Nguyễn Văn Cường

Sinh năm:        1980

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Điện thoại:      0942789015

4/ Đồng chí: Nguyễn Thị Thu

Sinh năm:        1983

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Văn hóa – Xã hội

Điện thoại:      0943776838

5/ Đồng chí: Hoàng Thị Phương

Sinh năm:        1986

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Văn hóa – Xã hội

Điện thoại:      01689312886

6/ Đồng chí: Đào Thị Hương

Sinh năm:        1986

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Kế toán – Tài chính

Điện thoại:      0944815838

7/ Đồng chí: Lê Xuân Tuyên

Sinh năm:        1971

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Địa chính – Tài nguyên môi trường

Điện thoại:      0963050345

8/ Đồng chí: Lê Thị Hạnh

Sinh năm:        1984

Quê quán:        Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Thường trú:     Xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:         Công chức Địa chính – Xây dựng – Nông lâm nghiệp

Điện thoại:      0904702286

 

 

thủ tục hành chính